درباره ما

خلاصه ای در مورد تاریخچه و پیدایش انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا

 

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در سال ۱۳۴۴ به صورت رسمی آغاز به کار کرد. در آن سال تعدادی از دانشجویان مسلمان ایرانی در کشور آلمان، ایده تشکیل اتحادیه را با شهید آیت الله دکتر بهشتی که امام وقت مرکز اسلامی هامبورگ بود در میان گذاشتند. شهید بهشتی از این ایده استقبال کردند و در نتیجه اولین گردهمایی برای سازماندهی این تشکل در اسفند ماه سال ۱۳۴۴ در آلمان برگزار شد و این اتحادیه فعالیت خود را با پیام شهید آیت الله بهشتی شروع کرد.

پس از آغاز به کار اتحادیه، دانشجویان ایرانی از شهرهای مختلف اروپا به این اتحادیه پیوستند و تعداد انجمن های اسلامی عضو در اتحادیه به سرعت افزایش پیدا کرد. در نشست چهارم این اتحادیه در سال ۱۳۴۷ حدود چهل نفر از نمایندگان انجمن ها از شهرهای مختلف شرکت کردند و شهید بهشتی هم برای اولین بار در نشست اتحادیه حضور پیدا کردند.

طبق اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، کشورها یا مناطق جغرافیایی که حداقل دارای پنج انجمن اسلامی عضو باشند به عنوان منطقه محسوب می گردند. بعد از شکل گیری اتحادیه، دانشجویان مشغول به تحصیل در منطقه بریتانیا که شامل کشورهای انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی می شود، همانند سایر کشورها به این اتحادیه پیوستند و انجمن های متعددی در شهر های مختلف این کشورها ایجاد شد. منطقه بریتانیا از پیشگامان فعال در اتحادیه محسوب می شوند و به عنوان مجموعه ای با کوله باری از تجربه های تلخ و شیرین، همواره زادگاه و محل پرورش استعدادها و تجربه اندوزی آینده سازان ایران عزیز بوده است.

انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا تشکلی غیر دولتی، غیر انتفاعی و با هویت مستقل از احزاب و گروه های سیاسی است و تابع اساسنامه اتحادیه و اساسنامه منطقه بریتانیا می باشد. در ابتدا تمرکز این مجموعه بر روی انجام یک حرکت سازماندهی شده و منسجم در مقابل محافل دانشجویی که بیشتر گرایش مارکسیستی داشتند بود. در ادامه و با گسترش دامنه فعالیت های آزادی خواهانه و سرعت گیری موج انقلاب اسلامی در ایران، این مجموعه دانشجویی نیز تمرکز فعالیت های خود را بر روی فعالیت های سیاسی و مبارزاتی معطوف کرد و با برقراری ارتباط با امام خمینی (ره) و پیگیری رهنمودهای ایشان به فعالیت های خود ادامه داد. با حضور امام خمینی (ره) در فرانسه فعالیت های جنبش دانشجویی خارج از کشور نیز وارد مرحله تازه ای شد و مصاحبه ها و بیانه های امام خمینی (ره) توسط دانشجویان به سرعت تکثیر و به داخل کشور انتقال داده میشد و این امر در تسریع پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشت. دانشجویان منطقه بریتانیا هم در کنار سایر دانشجویان، نقش پررنگ و اثرگذاری را رد این دوره ایفا کردند.به طور کلی در سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نقش بسزایی در شناساندن اوضاع سیاسی ایران به دنیا داشتند و با برگزاری جلسات و نشست های سیاسی و مصاحبه های گوناگون اذهان را معطوف به ایران کردند. جنبش دانشجویی خارج از کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فعالیت های خود ادامه داد و تمرکز خود را بر روی فعالیت های فرهنگی و علمی معطوف کرد. انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا هم با فعالیت های فرهنگی خود این بار به عنوان سفیران فرهنگی و سخنگویان انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور به ایفای نقش تاریخی خود می پردازند و با فعالیت های علمی خود نیز نقش بسزایی را در پر کردن خلأهای علمی کشور و انتقال تجربیات علمی و دانش روز به داخل کشور ایفا می کنند.

 

برای آشنایی بیشتر با ساختار و فعالیت ها، می توانید به مصاحبه دبیر انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا با خبرگزاری مهر مراجعه بفرمایید.

 

لینک مصاحبه دبیر انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا با خبرگزاری مهر

عنوان مصاحبه: آشنایی با فعالیت های انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا