گزارش اهداى گل رز در روز ميلاد پيامبر اكرم (ص) در شهر لندن

گزارش اهداى گل رز در روز ميلاد پيامبر اكرم (ص) در شهر لندن

تعداد مشاهده : ۱۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

انجمن اسلامى دانشجويان لندن در ششمين سالگرد كمپين جهانى لاو محمد، همانند سال هاى گذشته، در روز ميلاد با سعادت پيامبر اكرم (ص) اقدام به آماده سازى 2000 گل رز به همراه برچسبهاى معرفى پيامبر (ص) در ساختمان كانون توحيد لندن كردند. اين گلها در روز ميلاد در خيابان آكسفورد لندن
توزيع شد. زمانى كه ون تعداد 2000 گل رز را در ظهر روز شنبه جلوى درب كانون توحيد لندن، مركز تجمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان ايرانى در لندن منتقل كرد، با خود گفتم محال است كه در عرض يك روز آماده سازى اين تعداد گل به اتمام برسد. اما باز هم برايم ثابت شد كه زمانى كه در راه معرفى اهل بيت (ع) قدم بر مى داريم، باقى راه را خودشان به بهترين نحو مديريت مى كنند. تعدادى از داوطلبان، جعبه هاى گل رز را به طبقه دوم ساختمان منتقل كردند. هرچه به اواسط روز نزديك مى شديم به تعداد داوطلبان افزوده مى شد. برخى از آنها عضو انجمن اسلامى بودند، برخى ديگر مخاطبينى بودند كه در برنامه هاى هفتگى اين مركز شركت مى كردند. اما تعداد قابل توجهى از داوطلبان، دانشجويانى بودند كه براى بار اول در اين طرح شركت مى كردند. برايم جالب بود. آن ها تصميم گرفته بودند روز تعطيل خود را به جاى
استراحت به اين كار اختصاص دهند.

هيچ كس او را نميشناخت. گفت اطلاعيه را خوانده و آمده است يكى دو ساعت هم كه شده كمك كند. زمانى كه ديد دانشجويان با چاقو به كندن خار گل ها مى پردازند، وسايلى تهيه كرد تا جداسازى خارها از ساقه گل ها را تسهيل كند. خواستيم مبلغش را پرداخت كنيم اما در جواب گفت كه مى خواهد در حد توانش در اين كار خير شريك باشد. شايد يكى از ماندگار ترين خاطرات اين حركت كه خنده را بر لب هاى تك تكمان جارى كرد لحظه اى بود كه متوجه شديم مواد نگهدارنده گل ها تمام شده است. يكى از دوستان گفت كه شكر نيز خاصيت نگهدارندگى دارد. از يكى از كشوها بسته ى پلاستيكى اى را كه شباهت زيادى به بسته ى شكر داشت برداشتم و درون سطل هاى آب ريختم. بماند كه بعد از ساعت ها متوجه شديم بسته ى نمك بوده
است!

به يكى از داوطلبان كه از اوايل برنامه آماده سازى آمده بود و تا اواخر شب كه كار آماده سازى گل ها به طول انجاميد گفتم بهتر است كمى استراحت كند. گفت نذر كرده است كه تا آخر بماند و در آماده سازى كمك كند. پاى نذرش هم ماند. از ساعت 12 ظهر تا ساعت 10 شب. امسال، بر خلاف سال گذشته، شبكه ى خبر جاى خالى خود را با حضور پر رنگش پر كرد و در جمع داوطلبان به تهيه گزارش خبرى پرداخت. اين در حالى بود كه گروه هاى مستقل نيز با تهيه تصاوير و مصاحبه هاى جداگانه سعى در تهيه مستندى كوتاه از اين حركت كردند. داوطلبان نيز از گوشه و كنار تصاويرى را تهيه مى كردند و در فضاى مجازى به اشتراك مى گذاشتند. به آن ها از پيش گفته شده بود
منتشر #RosesForPeace كه تصاوير خود را با هشتگ
كنند. براى تهيه غذا دو گزينه داشتيم. گزينه اول اين بود كه غذا از بيرون سفارش دهيم و گزينه دوم اين بود كه مواد لازم را تهيه و غذا را خودمان آماده كنيم. مسلما گزينه اول كار را راحت تر مى كرد اما براى صرفه جويى در بودجه اختصاص داده شده و همچنين شيرينى تجربه ى پذيرايى از افرادى كه در اين راه خير قدم برداشته بودند گزينه دوم انتخاب شد. يكى از داوطلبين كه كمى دير تر از ساعت پذيرايى رسيده بود از برداشتن ساندويچ اجتناب مى كرد. دليلش را كه پرسيدم گفت اين ساندويچ ها سهم
كسانى است كه در اين راه زحمت كشيده اند. من تازه رسيده ام و ترجيح مى دهم حداقل چند ساعت كار كنم تا بعد ساندويچ از گلويم پايين برود. قرار شد در روز توزيع كه مصادف با روز ميلاد با سعادت پيامبر اكرم (ص) بود خانم ها روسرى قرمز سر كنند و مردها روبان قرمز روى بازوانشان ببندند تا نماد پويش شود. يكى از داوطلبان پيام داد و پرسيد آيا لازم است براى شركت كردن در اين طرح حجاب بر سر داشته باشد؟ در پاسخ به او گفتم هيچ الزامى به داشتن حجاب نيست و هركس با هر ظاهر و عقيده اى مى تواند در جمعمان حضور داشته باشد. گفت مدت ها است كه تصميم گرفته است حجاب به سر كند اما جرأت شروع اين كار را پيدا نكرده است و از من خواست كه يك روسرى قرمز برايش بياورم تا بلكه آغازى بر عملى شدن اين تصميمش باشد. از من بپرسى مى گويم افراد دغدغه مند دو دسته هستند. يك دسته آن هايى كه براى تك تك قدم
هايى كه مى خواهند بردارند به تعداد حاميانشان نگاه مى كنند. اگر به حد نصاب رسيد قدم بر مى دارند و اگر بعضا مورد حمايت قرار نگيرند از ادامه حركت دست بر مى دارند. اما دسته ديگر آنقدر بر روى هدف خود مصمم هستند و به مسيرشان ايمان دارند كه كم و زياد شدن حاميانشان باعث نااميديشان نمى شود. تعداد گل ها زياد بود. برخى از افرادى كه آن روز آمدند و كمك كردند از پيش اعلام امادگى نكرده بودند و دقيقه آخر تصميم گرفتند به جمعمان بپيوندند. و در آخر، كار نيمه كاره باقى نماند. نيمه كاره نماند چون پشتش يك تفكر واحد وجود داشت كه با وجود هر سختى، كم و كاستى و هر خستگى و مخالفتى، به سرانجام رسيدن اين كار متمركز بود. و همينطور هم شد. گل ها در روز ميلاد با سعادت پيامبر اكرم (ص) به شكل باشكوهى توسط داوطلبانى كه هر كدام از نژاد، زبان و مليت هاى مختلفى بودند در آكسفورد استريت لندن توزيع
شد.

در پايان، يكى از داوطلبان كه فردى نابينا بود و به همراه دوستش براى توزيع گل ها آمده بود رو به ما كرد و گفت: "تجربه توزيع گل رز و معرفى پيامبر
اكرم(ص) در جمع خارجى ها برايش بسيار شيرين و لذت بخش بود زيرا توانسته بود لبخند را بر لبان مردم جارى كند" لبخندى كه گرمايش با نگاه دل
قابل حس كردن بود.

گزارش اهداى گل رز در روز ميلاد پيامبر اكرم (ص) در شهر لندن