ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

پاسخ اتحادیه به پیام نوروزی اوباما

رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در: مواضع

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس جمهور آمریکا  طی پیامی به عنوان تبریک سال نو به ملّت شریفایران به مطالبی اشاره کرده است که هرچند نکته جدیدی در آن وجود نداشت، امابه عنوان یک رسالت دانشجویی بر خود لازم میدانیم در پاسخ به برخی موارد آناعلام موضع نماییم. 

این پیام که دقیقا قبل از سفر اوباما به رژیم اشغال‍‍گر قدس رسانه ای شد،در وهله اول نوعی خود شیرینی برای اربابان صهیونسیت وی ارزیابی میشود و دروهله دوم تداوم سیاست منافقانه ای است که هیئت حاکمه آمریکا در سالهای پساز روی کار آمدن اوباما و همفکران دمکراتش در پیش ‍گرفته اند. در واقع آنها تلاش میکنند تا با ظاهری فریبنده همانسیاستهایی را دنبال کنند که اسلاف آنها در دوران بوش و نومحافظه کاران دنبال میکردند. 

 

Zionist_Obama


جمهوری اسلامی ایران در 34 سال گذشته همواره نشان داده است که اهل صلح، طرفدار حق و حامی مظلومین جهان است ولی از همان روزهای اولیه پبرورزی انقلابشکوهمند اسلامی ایران شاهد خصومت های دولی همچون ایالات متحد آمریکا بوده و هستیم که داعیه دفاع از حقوق بشر و عدالت دارند. در طی 34 گذشته مردم شریف ایران به خوبی متوجه خصلت های منافق گونه و ادبیات توهین آمیز دولت مردان آمریکا شده اند. پیام ارسال شده ی ریاست جمهور آمریکا در ظاهر پیام دوستی ولی در باطن تلاشی برای تفرقه انگیزی در میان ملت و مسئولین است. آیا ایشان و تیم مشاورانش پیام قاطعانه ملّت بزرگ ایران در 22 بهمن را دریافت نکرده اند؟ آیا حضور میلیونی مردم و تجدید میثاق آنان با آرمان های انقلاب اسلامی در 22 بهمن امسال  راکه با شکوه تر از هر سال برگزار شد،مشاهده نکرده اند؟ نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است برخاسته از بطن مردمو ارسال چنین پیام هایی هیچگونه تغییری در اتحاد آحاد ملّت با مسئولین بهوجود نخواهد آورد.

جناب آقای اوباما، اساس هر گونه دوستی صداقتاست. آیا این صداقت است که از یک سو صحبت از دوستی شود ولی از سوی دیگرتحریم های غیر انسانی  علیه مردم ایران روز به روز شدّت پیدا کند؟ آیا اینصداقت است که جوانان دانشمند هسته ای عزیزمان ترورشوند و سپس صحبت از دوستی با مردم ایران به میان آید؟ آیا این صداقت است کهکمتر از دو هفته پس از اهدای جایزه ی اسکار به فیلم ضد ایرانی آرگو توسطهمسر ریاست جمهور آمریکا صحبت از دوستی با ملّت ایران مطرح شود؟حقیقتایناست که اکثر تحریمهای غیر انسانی و به اصطلاح "فلج کننده" تحمیل شده برملت بزرگ ایران در دوره چهار ساله دولت کنونی آمریکا صورت پذیرفته است.با این همه هر ساله شاهد ابراز دوستی این دولت با ملت ایران می باشیم که هیچگونهصداقتی در آن دیده نمی شود.

آقای اوباما"رهبران" جمهوری اسلامی ایران را مقصر اعمال و تشدید تحریم هایغیر قانونی آمریکا علیه کشورمان دانسته است! اولا باید به ایشانگوشزد کنیم که جمهوری اسلامی ایران تنها یک رهبر دارد (نه رهبران) که نمادوحدت  و عصاره فضیلتهای ملت بزرگ ایران است و آحاد مردم نیز همواره باحمایتهای خود از خط مشی های تعیین شده توسط ایشان، ثبات و عزت نظام جمهوریاسلامی را تضمین کرده اند. رئیس جمهور آمریکا درحقیقت می خواهد منافقانه  اعلام کند که طرفدار مردم ولی علیه منتخبین آنهامی باشد. آقای اوباما!، به گواهی آمار و ارقام، پشتوانه ی مردمی منتخبانملت ایران از دولت آمریکا بیشتر است و با این استدلال کسی که باید نگرانشکاف بین رهبران و مردمش باشد، آمریکاست نه ایراناسلامی.

حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاتهالشریف) به کرّات فرموده اند که  سلاح هسته ای سلاحی غیر انسانی است و بههمین جهت  جمهوری اسلامی ایران نه به آن نیازی دارد و نه به دنبال ساختچنین سلاحی است. با توجه به فرمایشات صریح رهبر انقلابو عدم وجود کوچکترین سندی دال بر انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ایجمهوری اسلامی ایران بعد از ۱۰ سال تحقیق و تفحص توسط سازمان های بینالمللی،  کماکان شاهد  کارشکنی و فشار بی منطق چند دولت زورگوی غربی بهسرکردگی آمریکا علیه مردم عزیز ایران هستیممردمما همانقدر که پشت سر رهبرشان با هرگونه سلاح هسته ای مخالف هستند و خواهند بود، هرگز اجازه ی زور گوییبهمستکبران نخواهند داد. آقای اوباما،دوران استبداد و استعمار گذشته است. حتی با نفاق هم نمیشود استعمار را به ایران اسلامی تحمیل کرد.


جناب آقای اوباما، مردم ایران مردمی بیدار،نجیب، انسان دوست، با پیشینه ی تمدنی چندین هزار ساله و حافظه ی تاریخیقوی هستند و هنوز حمایتهای گسترده  آمریکا از جنایتکاری چون صدام را علیهایران عزیز از یاد نبرده اند. جنگ افروزی و کشتارمردم هیروشیما، ناکازاکی، ویتنام، افغانستان، عراق تنها گوشه هایی از حقایقغیر قابل انکار و جنایات نظام سلطه صهیونیسم جهانی به رهبری آمریکاست.

جناب آقای اوباما، اتحادیه انجمنهایاسلامی دانشجویان در اروپا به شما توصیه میکند که اگر به دنبال رابطه باایران اسلامی هستید می بایست در صدد اصلاح رفتار مستکبرانه خود برآیید و بهفعالیت های خصمانه و تروریستی خود خاتمه دهیدو با ادبیاتی صادقانه و بدور ازمکر و حیله و فشارگفتگو کنید.


سابقه ی تاریخی این ملّت گواه بر آناست که با اتکا به قدرت ایمان و با یقین به حمایتهای الهی، هرگز سر تسلیمدر مقابل ظلم و ستم فرود نیاورده است و نخواهد آورد. فراموش نکنیدآنچه که مهماست صداقتدر عمل می باشد و نه سخنان فریبنده و شعارگونه.

و السلام علی من التبع الهدی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

مشاهده 1746 مرتبه