آرشیو خبر

جستجو


نتیجه : 6

معامله قرن؛‌ آرزوی جادوگری است که جادویی ندارد

۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مقالات و مصاحبه ها

1870

احمد وخشیته مسئول ارتباطات خارجی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا گفت: معامله قرن آرزوی جادوگری است که جادویی ندارد.

ملاحظه ای در باره عبارت «تولید علم»

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مقالات و مصاحبه ها

2317

 


کاشفیت و تولید علم

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مقالات و مصاحبه ها

2208

 

فرصت یا تهدید ؟

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مقالات و مصاحبه ها

2202

 

باید خود را آماده کنیم

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مقالات و مصاحبه ها

2274

 

نتیجه : 6