نشست ۵۸

پنجاه و هشتمین نشست سالانۀ اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، در مورخ ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.

قبل از تکمیل فرم مجازی ثبت نام در نشست سالانه اتحادیه، یکبار آنرا مطالعه نمایید تا بدانید چه اطلاعات و مدارکی نیاز دارید. پس از آماده شدن مدارک تان اقدام به ثبت نام نمایید.

اطلاعاتی در خصوص فرم ها و ثبت نام: فرمهای ذیل جهت دانلود و تکمیل در سایت قرار دارد.

  • فرم معرفی نمایندگان دبیران انجمن ها موظفند فرم معرفی نمایندگان را تکمیل نموده و آنرا برای نماینده انجمن خود ارسال نمایند. نماینده محترم انجمن مذکور فرم از پیش تکمیل شده را هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری نماید.

 

  • گزارش: دبیران انجمن ها موظفند فرم گزارش را تکمیل نموده و تا قبل از آخرین مهلت، به صورت pdf از طریق ارسال ایمیل به نشانی ایمیل dabirkhane@uisae.org برای دبیرخانه ارسال نمایند.

 

  • فرم ثبت-نام کاندیداتوری از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات شورای مرکزی اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، انتخابات هیأت رئیسه جلسه انتخابات و انتخابات نمایندۀ تهران اتحادیۀ خواهشمندیم فرم کاندیداتوری را تکمیل نموده و تا قبل از آخرین مهلت، به صورت pdf از طریق ارسال ایمیل به نشانی ایمیل dabirkhane@uisae.org برای دبیرخانه ارسال نمایند.

 

  • فرم معرفی ناظرین: دوستانی که مایلند بدون حق رای به عنوان ناظر در نشست شرکت نمایند، موظفند با دبیر انجمن خود ارتباط برقرار نمایند. دبیر مربوطه در صورت صلاحدید فرم معرفی ناظرین را تکمیل نماید و برای ناظر محترم ارسال نماید. ناظر نیز موظف است فرم تکمیل شده را هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری نماید.

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام در سایت، اطلاعات شما بررسی خواهد شد و در صورت تایید برای شما دعوت نامه ای ارسال خواهد شد. دعوت نامه را چاپ کنید و روز برگزاری نشست جهت تحویل کارت هویتی، همراه خود بیاورید.

لینک بارگزاری در سایت

 

چنانچه سوالی داشته باشید به نشانی ایمیل dabir@uisae.org ایمیل بفرستید.