بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

به مناسبت گسترش مصادیق نقض حقوق بشر در اروپا و نیز سکوت دولت های اروپایی در قبال شهادت خانم شیرین ابوعاقله

245

در حالی که هفت دهه از صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گذرد، هر روز بیش از پیش فقدان ضمانت اجرای این سند خودنمائی می کند. گذشته از پیشفرض های سکولار، اومانیستی و غرب-مدار اعلامیۀ مذکور، عامل مهم ناکارآمدی آن را باید در استانداردهای دوگانه موجود نزد مجریان و نیز استفادة ابزاری کشورهای اروپائی و آمریکا از آن دانست.
در این شرایط، اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا به عنوان دیده بان حقوق مستضعفان، ضمن محکومیت استانداردهای دوگانة اروپائی به افشای چند مورد آن می پردازد:
۱. در هفتۀ گذشته شاهد حادثۀ تلخ و دردناک شلیک مستقیم، هدفمند و عامدانۀ نظامیان صهیونیست به سوی خانم «شیرین ابو عاقله» خبرنگار زن مسیحی در فلسطین اشغالی بودیم که با سکوت معنادار دولت های اروپائی، محافل حقوق بشری، رسانه های جمعی و سازمان های حامی خبرنگاران در اروپا همراه بوده است. چنین جنایتی اگر در کشورهای منتقد اروپا رخ داده بود، صد البته جنایت جنگی به شمار رفته و دست مایۀ تحریم های سنگین شده بود اما در این مورد شاهد هیچ واکنش جدی از سوی اتحادیۀ اروپا نیستیم.
۲. طرح جدید دولت انگلیس با بار مالی سنگین ۱۲۰ میلیون پوند بر دوش مالیات دهندگان انگلیسی که با هدف اخراج مهاجران و پناهجویان از انگلیس و انتقال آنان به رواندا طراحی گردیده است. گذشته از آنکه این طرح در تقابل آشکار با حقوق انسانی مهاجران و پناهجویان قرار دارد، به دلیل همزمانی با افزایش قیمت حامل های انرژی در انگلیس، باری مضاعف بر دوش مالیات دهندگان و شهروندان نیز به شمار می رود.
۳. دولت های اروپائی در حوادث مختلف جهان، از یمن، فلسطین و افغانستان گرفته تا اوکراین، منافع استکباری خود را بر جان انسان ها مقدم داشته اند. در مورد جنگ اخیر اوکراین نیز شاهدیم که به جای تلاش جهت خاتمه جنگ، با هزینه کردن از جیب مالیات دهندگان اروپائی، اقدام به آتش افروزی و تشویق تداوم جنگ دارند.
۴. نمونۀ دیگر، توهین به کتاب مقدس چندصد میلیون مسلمان در سوئد توسط رهبر حزب افراطی راستگرای “خط سخت” و نیز نقض حقوق ابتدائی زندانیان همچون حق بهره مندی از وکیل و دادگاه عادلانه در این کشور است.
از آنجا که در مقطع کنونی، کشورهای اروپائی بیش از هر زمان دیگری عرصۀ نقض حقوق بشر گردیده اند، اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا به عنوان دیده بان حقوق مستضعفان جهان، اقدامات مذکور و موارد بی شمار مشابه را محکوم کرده و از همة دانشجویان ایرانی محصل در اروپا دعوت می کند تا مشاهدات و تجارب خود از موارد نقض حقوق انسانی در گسترۀ اروپا را به شورای مرکزی اتحادیه گزارش کنند.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.