انتخابات منطقه آلمان

اطلاعیه نشست و انتخابات آلمان

با سلام،

 

در ادامه 3 فایل قرار گرفته است.

  • فایل اول اطلاعیه نشست آلمان است با تمامی جزییات.
  • فایل دوم فرم معرفی نماینده است
  • فایل سوم فرم کاندیداتوری انتخابات است

حتما فایل اطلاعیه را کاملا مطالعه نمایید.

مهلت نهایی ارسال فرم ها قبل از شنبه 25 نوامبر است از طریق ارسال ایمیل به دبیرخانه اتحادیه dabirkhane@uisae.org

 

فرم اطلاعیه نشست و انتخابات آلمان (روی لینک کلیک کنید)

 

فرم معرفی نماینده (روی لینک کلیک کنید)

 

فرم نامزدی انتخابات (روی لینک کلیک کنید)