برگزاری دومین همایش علمی بین المللی دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور

86

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، در راستای ایجاد شبکه علمی نخبگان ایرانی خارج کشور، اقدام به برگزاری دومین همایش علمی بین المللی دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور می نماید. بدینوسیله اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، ضمن دعوت از همه علاقه مندان جهت همکاری و مشارکت به منظور هر چه پربارتر برگزار شدن همایش، اعضای هیئت مدیره همایش را معرفی می نماید:

🔸دبیر اجرائی: آقای محمدحسین عطایی (دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا)
🔹دبیر علمی: خانم زهرا محمودی (مسئول واحد علمی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا)
🔸دبیر امور داخلی و دفتر تهران: آقای حسین قنبری (ریاست دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده اتحادیه در تهران)
🔹دبیر آموزش و تحقیقات: آقای سید یزدان مدنی (عضو هیئت علمی دانشگاه لینکلن)
🔸دبیر امور بین الملل: آقای عبدالحسین بیات (مسئول واحد فرهنگی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا)
🔹دبیر برنامه ریزی استراتژیک: آقای محمدحسین فیض حداد (عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز)
🔸دبیر ارتباطات: آقای عباس عالی زاده (مسئول واحد ارتباطات شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا)

🔺نخستین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 18 مهر (10 اکتبر)، برگزار گردید. مطابق تصمیم هیئت مدیره، همایش در تاریخ 12 و 13 دی ماه (2 و 3 ژانویه 2022) در تهران برگزار خواهد شد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.