شماره ششم نشریه علمی باور

شماره ششم نشریه علمی باور

نویسنده : شورای سردبیری نشریه علمی باور

در این شماره، اشاره ای به جدید ترین روش های درمانی سرطان خون، بررسی تغییرات اقلیمی زمین و تاثیرات چالش برانگیز آن بر محیط زیست، بررسی زیرساخت های حمل و نقل ریلی عمومی آلمان، توسعه پایدار در صنعت نفت، معرفی سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و همچنین معرفی پروفسور کامران وفا فیزیکدان و استاد دانشگاه هاروارد پرداخته شده است.