فرارسیدن ایام محرم تسلیت باد.

فرارسیدن ایام محرم تسلیت باد.

تعداد مشاهده : ۶۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

دمید روح غم اندر تن مه غم عالم

تو نوحه سر بده چون شد عزای اشرف آدم

لباس تیره به تن کن، ز داغ نوحه تو سر کن

که گشته ماه عزا و دوباره گشت محرم


فرارسیدن ایام محرم تسلیت باد.

فرارسیدن ایام محرم تسلیت باد.