ثبت نام پنجاه و هفتمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

پنجاه و هفتمین نشست سالانۀ اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۴ و ۵ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۴-۱۵ دی ماه) در تهران برگزار خواهد شد.

قبل از تکمیل فرم مجازی ثبت نام در نشست سالانه اتحادیه، یکبار آنرا مطالعه نمایید تا بدانید چه اطلاعات و مدارکی نیاز دارید. پس از آماده شدن مدارک تان اقدام به ثبت نام نمایید.

اطلاعاتی در خصوص فرم ها و ثبت نام: فرمهای ذیل جهت دانلود و تکمیل در سایت قرار دارد.

  • اطلاعیه نشست 57: این اطلاعیه شامل 6 بخش میباشد. 1. اطلاعاتی در خصوص فرم ها و ثبت نام. 2. برنامه پیشنهادی نشست. 3. آخرین مهلت ثبت نام و ارسال فرمها. 4.بازه زمانی دوره ها. 5. شرایط حضور در نشست. 6. اعتبار عضویت اعضاء.
  • فرم معرفی نمایندگان: دبیران انجمن ها موظفند فرم معرفی نمایندگان را تکمیل نموده و آنرا برای نماینده انجمن خود ارسال نمایند. نماینده محترم انجمن مذکور فرم از پیش تکمیل شده را هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری نماید.
  • گزارش: دبیران انجمن ها موظفند فرم گزارش را تکمیل نموده و تا قبل از آخرین مهلت، به صورت pdf از طریق ارسال ایمیل به نشانی ایمیل dabirkhane@uisae.org برای دبیرخانه ارسال نمایند.
  • فرم کاندیداتوری: از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات شورای مرکزی اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، انتخابات هیأت رئیسه جلسه انتخابات و انتخابات نمایندۀ تهران اتحادیۀ خواهشمندیم فرم کاندیداتوری را تکمیل نموده و تا قبل از آخرین مهلت، به صورت pdf از طریق ارسال ایمیل به نشانی ایمیل dabirkhane@uisae.org برای دبیرخانه ارسال نمایند.
  • فرم ناظرین: دوستانی که مایلند بدون حق رای به عنوان ناظر در نشست شرکت نمایند، موظفند با دبیر انجمن خود ارتباط برقرار نمایند. دبیر مربوطه در صورت صلاحدید فرم معرفی ناظرین را تکمیل نماید و برای ناظر محترم ارسال نماید. ناظر نیز موظف است فرم تکمیل شده را هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری نماید.

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام در سایت، اطلاعات شما بررسی خواهد شد و در صورت تایید برای شما دعوت نامه ای ارسال خواهد شد. دعوت نامه را چاپ کنید و روز برگزاری نشست جهت تحویل کارت هویتی، همراه خود بیاورید.

چنانچه سوالی داشته باشید به نشانی ایمیل dabir@uisae.org ایمیل بفرستید.

برنامه دی ماه اتحادیه به شرح ذیل میباشد:

از آنجا که هماهنگی های نشست سالانه اتحادیه، همایش علمی و سفر زیارتی توسط کمیته های متفاوتی انجام میشود جهت ثبت نام در همایش علمی و اردوی مشهد نیاز است فرم های ثبت نام آن دو را جداگانه تکمیل نمایید و این فرم صرفاً جهت نشست سالانه اتحادیه است.