فراخوان ثبت نام در کمیته های اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

465

بدینوسیله از اعضاء اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا جهت ثبت‌نام و همکاری در کمیته‌های اساسنامه، ارتباطات، علمی، فرهنگی و صنفی دعوت به عمل می آید.

متقاضیان می توانند از طریق تکمیل فرم ذیل آمادگی خود را اعلام نمایند:

uisae.org/committees

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.