مرور رده

اطلاعیه

فراخوان ثبت نام در کمیته های اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

بدینوسیله از اعضاء اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا جهت ثبت‌نام و همکاری در کمیته‌های اساسنامه، ارتباطات، علمی، فرهنگی و صنفی دعوت به عمل می آید. متقاضیان می توانند از طریق تکمیل فرم ذیل آمادگی خود را اعلام نمایند:…