انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان هانوفر برگزار شد

292

انتخابات مذکور شنبه ۱۰ جولای ۲۰۲۳ (۱۹ تیر ۱۴۰۲) برگزار شد. شورای مرکزی منتخب شامل ۳ نفر یعنی دبیر، مسئول علمی و مسئول فرهنگی می‌باشد.

 

مطابق با اولین مصوبه ۵۷امین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا «صدور حکم مسئولیت دبیران انجمن ها توسط شورای مرکزی اتحادیه، بصورت سالانه و پس از هر بار تایید انتخابات انجمن ها توسط شورای مرکزی اتحادیه»، نتایج انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان هانوفر توسط شورای مرکزی اتحادیه بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت و به دنبال آن محمد حسین عطایی دولت آبادی دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا طی حکمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان هانوفر را معرفی کرد.

 

در متن حکم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان هانوفر آمده:

پیرو برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان هانوفر که مورخ ۱۰/۷/۲۰۲۳ برگزار گردیده بود و جنابعالی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شده بودید، نتایج انتخابات توسط شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. لذا جنابعالی از تاریخ برگزاری انتخابات مذکور به مدت یک سال به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان هانوفر معرفی میشوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و پایبندی به اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف تشکیلاتی خود را به نحو احسن انجام دهید. انتظار میرود در حوزه های تشکیلاتی، علمی، فرهنگی، صنفی و ارتباطات خدمات شایسته ای به اعضای انجمن و دانشجویان ایرانی در هانوفر داده شود. خدمات و فعالیت ها با دو هدف دنبال شود، اول برای تامین نیازهای اعضای انجمن و دانشجویان در این حوزه ها و دوم برای اثرگذاری بر محیط در حوزه های مذکور.

 

التماس دعا و یا علی مدد

محمد حسین عطایی دولت آبادی

دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا”

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.