شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایروان معرفی شد

870

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایروان معرفی شد

 

مطابق با اولین مصوبه ۵۷امین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا «صدور حکم مسئولیت دبیران انجمن ها توسط شورای مرکزی اتحادیه، بصورت سالانه و پس از هر بار تایید انتخابات انجمن ها توسط شورای مرکزی اتحادیه»، نتایج انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان ایروان توسط شورای مرکزی اتحادیه بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت و به دنبال آن محمد حسین عطایی دولت آبادی دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا طی حکمی امیر حسین هژبر افکن را به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ایروان معرفی کرد.

متن حکم:

“جناب آقای امیر حسین هژبر افکن،

پیرو برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایروان که مورخ ۸/۷/۲۰۲۳ برگزار گردیده بود و جنابعالی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شده بودید، نتایج انتخابات توسط شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. لذا جنابعالی از تاریخ برگزاری انتخابات مذکور به مدت یک سال به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ایروان معرفی میشوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و پایبندی به اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف تشکیلاتی خود را به نحو احسن انجام دهید. انتظار میرود در حوزه های تشکیلاتی، علمی، فرهنگی، صنفی و ارتباطات خدمات شایسته ای به اعضای انجمن و دانشجویان ایرانی در ایروان داده شود. خدمات و فعالیت ها با دو هدف دنبال شود، اول برای تامین نیازهای اعضای انجمن و دانشجویان در این حوزه ها و دوم برای اثرگذاری بر محیط در حوزه های مذکور.

التماس دعا و یا علی مدد

محمد حسین عطایی دولت آبادی

دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا”

انتخابات مذکور شنبه ۸ جولای ۲۰۲۳ (۱۷ تیر ۱۴۰۲) در مسجد جامع کبود ایروان برگزار شده بود و اسامی اعضای شورای مرکزی منتخب به شرح ذیل می‌باشد:

– دبیر (امیر حسین هژبر افکن)

– مسئول علمی (بهار وکیلی)

– مسئول فرهنگی (محمد مهدی میز ساز)

همچنین از دبیر سابق انجمن جناب آقای اخوان سلامت تقدیر و تشکر شد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.