نشست و انتخابات مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان منطقه آلمان

961

 

 

نشست و انتخابات مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان منطقه آلمان

 

شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۴

 

🔸از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در آلمان جهت ثبت نام و حضور در انتخابات این مجمع دعوت به عمل می آید.

 

🔹دانشجویان محترم باید از طریق سامانه ذیل تا قبل از آغاز جلسه نسبت به تمدید یا ثبت نام عضویت خود اقدام نمایند.

Dabirkhane.uisae.org

 

🔺همچنین دانشجویان محترمی که قصد دارند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت نمایند باید تا قبل از جلسه از طریق ارسال ایمیل به نشانی ایمیل ذیل تمایل خود را جهت کاندیدا شدن برای یکی از سمت‌های “دبیر”، “مسئول علمی”، “مسئول فرهنگی”، “مسئول صنفی”، یا “مسئول ارتباطات” اعلام نمایند.

Dabirkhane@uisae.org

 

🔺نهایتا از دبیران محترم انجمن های عضو “اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا” که در کشور آلمان مستقر هستند جهت معرفی نماینده انجمن خود از طریق ارسال ایمیل به نشانی ایمیل dabirkhane@uisae.org دعوت به عمل می آید.

 

🔸آدرس و جزئیات محل برگزاری انتخابات برای دبیران محترم انجمن ها، کاندیداها، و ناظرين محترم ارسال خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای نشانی ایمیل dabirkhane@uisae.org ایمیل ارسال نمایید.

 

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

@uisae_official

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.