کمیته بانوان

11,031

کمیته بانوان

کمیته بانوان به منظور ایجاد بستری برای ارتباط نزدیکتر خواهران در کشورهای مختلف، مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا پیشتر گروهی تشکیل داد. مشارکت در این گروه محدود به خواهران مقیم بریتانیا نیست و خواهران مقیم اروپا و سایر مناطق خارج کشور در آن حضور دارند. از خواهرانی که مایلند به این جمع بپیوندند جهت تکمیل فرم پیوستی دعوت به عمل می آید. پس از تکمیل فرم، ادمین گروه خواهران، فرم را بررسی خواهد کرد و به گروه اضافه خواهید شد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.